فوری؛ آژیر خطر به صدا درآمد + حمله شبانه موشکی به شمال اسراییل

منبع خبر: زیرنویس نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14030127312022839296/%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%9B-%D8%A2%DA%98%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D8%AF%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D9%87