فوری؛ ایران خودرو آتیش زد به مالش | با پرداخت فقط 10 میلیون تومان و مابقی به صورت اقساط 48 ماهه و بدون بهره صاحب محصولات ایران خودرو شوید

منبع خبر: مهشو
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020510758598027264/%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%9B-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A2%D8%AA%DB%8C%D8%B4-%D8%B2%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%B4-%26%23124%3B-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA