فوری؛ ایران خودرو فراخوان داد + جدول فروش

منبع خبر: خبرجو 24
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020413441366738944/%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%9B-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4