فوری/آغاز پیش فروش ایران خودرو با جایگزین 207 | پیش فروش ایران خودرو به قیمت کارخانه و بدون نوبت دهی و قرعه کشی

منبع خبر: مکتوب نامه
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020711224380174336/%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C%2F%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86-%26%23124%3B-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4