فوری / تصمیم ویژه دولت برای قیمت بنزین در نوروز/ افزایش قیمت بنزین در سال 1403 انجام می شود یا؟

منبع خبر: ساناپرس
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14030127280230559744/%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2%2F-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4