فوری / حراج سایپا و بهمن موتور برای نوروز 1403 / فقط تا 20 فروردین فرصت دارید تا خودرو زیر قیمت بخرید + شرایط و جدول

منبع خبر: ساناپرس
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14030102368381184000/%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%81%D9%82%D8%B7-%D8%AA%D8%A7