فوری/ رییسی سوار بر خودرو وارد بورس کالا شد / سرانجام جنگ عرضه بورسی محصولات خودروسازانعالی ترین مقام اجرایی کشور درباره فروش خودرو در بورس کالا نظر داد. – وزیر صمت در جلسه شورای عالی بورس حضور یافت و دفاع جانانه از عرضهر خودرو در بورس کالا داشت. رضا فاطمی امین در این دفاع جانانه از هیچ کوششی فروگذار نکرد و حتی از رییس ،ت مایه گذاشت. وزیر صمت ،ت سیزدهم …
منبع خبر: اکو ایران
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66543885/%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C%2F-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%B4%D8%AF-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85