فوری / کرمان موتور آتش به مالش زد / آغاز فروش اقساطی جک کرمان موتور 300 میلیون ارزان تر ویژه فروردین ماه

منبع خبر: خبرجو 24
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14030102531937458176/%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D8%B2%D8%AF-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%B3%D8%A7%D8%B7%DB%8C