فیلم| مقاومت بی نظیر مصالح مورد استفاده از پل روگذر در زلزله 7.5 ریشتری تایوان

منبع خبر: آفتاب
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14030100142017693696/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85%26%23124%3B-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA-%D8%A8%DB%8C-%D9%86%D8%B8%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%84-%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%B0%D8%B1