قالیباف: میزان افزایش قیمت خودرو با افزایش عرضه، زیر نرخ تورم خواهد بود

منبع خبر: شهر آرا نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66820236/%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81%3A-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87%D8%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D8%B1%D8%AE