قانون عجیب فروش خودرو که باید در گینس ثبت شود

منبع خبر: اکو ایران
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66207358/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%DB%8C%D9%86%D8%B3-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D9%88%D8%AF