قرعه کشی ایران خودرو ادامه دارد/تشریح وضعیت تحویل خودروهای پیش فروش شده/جزییات جدیدی از فروش قسطی محصولات طی روزهای آینده

منبع خبر: آریا
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66263731/%D9%82%D8%B1%D8%B9%D9%87-%DA%A9%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%2F%D8%AA%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%AD-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4