قطعه سازان نیاز خودروسازان را تامین می‌کنند

وی اضافه کرد: برای تحقق این مهم باید زیرساخت‌های مورد نیاز که مهم‌ترین آن تامین قطعات است مهیا باشد.

به گفته این فعال صنعتی، اکنون بخش عمده قطعات مورد نیاز خودروهای تولیدی پرتیراژ، داخلی سازی شده و خودکفایی وجود دارد، اما همچنان در قطعات دیجیتالی، الکترونیکی، بخشی از قطعات جعبه‌دنده و تعداد کمی از سایر قطعات وابستگی‌هایی به خارج وجود دارد.

به گزارش بازار، رضا رضایی افزود: به‌طور معمول خودروسازان در ماه‌های پای، سال به‌منظور جبران کاستی‌های طول سال در اجرای برنامه‌ها، به همت و ت، مضاعف می‌پردازند که از آن جمله برنامه‌ریزی برای دستیابی به میزان تولید (تیراژ) ماهانه ۶۰ تا ۷۰ هزار دستگاهی ایران‌خودرو است.

رضایی افزود: خودروسازان در سال‌های گذشته بخشی از مطالبات قطعه سازان را به صورت نقدی پرداخت می‌،د، اما امروز به صورت تفاهم‌نامه سه‌جانبه، اوراق گام، ،ید دین و … پرداختی‌ها انجام می‌شود که در زمان نقد ، این ابزارها به‌ناچار باید بخشی از آن‌ها را در بانک به صورت سپرده قرار دهیم، اما امروز حتی جلوی همین رویه نیز گرفته شده است.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66078540/%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF