قیمتی که 206 خوابش را هم نمی دید

منبع خبر: اکو ایران
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66823847/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B4-%D8%B1%D8%A7-%D9%87%D9%85-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%AF