قیمت ارزان ترین مدل کوییک چقدر است؟

منبع خبر: نبض بازار
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14011201760644012032/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AF%D9%84-%DA%A9%D9%88%DB%8C%DB%8C%DA%A9-%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F