قیمت این خودروی مونتاژی طی 4 سال 6 برابر شد+ جدول

منبع خبر: رو،مه تعادل
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020512897584320512/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AA%D8%A7%DA%98%DB%8C-%D8%B7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%2B-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84