قیمت این خودرو 100 میلیون ارزان شد | سقوط سنگین در بازار این خودرو

منبع خبر: 55 آنلاین
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020507832571811840/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF-%26%23124%3B-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1