قیمت بنزین از این تاریخ سه نرخی می شود؟ | خبر تکمیلی دولت درباره افزایش قیمت بنزین

منبع خبر: مهشو
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020315689024116736/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%B3%D9%87-%D9%86%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF%D8%9F-%26%23124%3B