قیمت تارا در بازار آزاد چند است؟

منبع خبر: نبض بازار
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020161195546685440/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F