قیمت تایر 20 درصد گران شد

منبع خبر: اقتصاد ایران
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020725004195979264/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF