قیمت تویوتا لوین وارداتی افزایش چشگیری یافت

منبع خبر: آفتاب نو
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14030226362872547328/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AA%D9%88%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%A7-%D9%84%D9%88%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DA%86%D8%B4%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA