قیمت تیبا در بازار خودرو سبقت گرفت

منبع خبر: زیرنویس نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14021237977900984320/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%B3%D8%A8%D9%82%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA