قیمت تیبا شنبه 13 خرداد 1402 چند؟ | تیبا 345 میلیون شد!

منبع خبر: نبض بازار
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020301966869372928/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%DA%86%D9%86%D8%AF%D8%9F-%26%23124%3B-%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B4%D8%AF%21