قیمت تیگو 8 پرو با کله سقوط کرد | ریزش باورنکردنی قیمت این خودرو

منبع خبر: صفحه اقتصاد
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020303935745067008/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AA%DB%8C%DA%AF%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D9%84%D9%87-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%26%23124%3B-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%DB%8C