قیمت جدید انواع کوییک در بازار آزاد و کارخانه اعلام شد + جدول

منبع خبر: خبرجو 24
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020703397441482752/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%DA%A9%D9%88%DB%8C%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85