قیمت جدید خودروهای ام‌وی‌ام اعلام شد


قیمت خودروهای ام وی ام در نمایندگی مدل X۲۲ اتوماتیک اسپرت لاکچری به ۵۸۱ میلیون تومان رسیده است.

قیمت MWM مدل ۳۱۵هاچ بک پ، به ۴۸۵ میلیون تومان رسیده است. X۲۲ اتوماتیک اسپرت ا،لنت نیز حوالی ۵۷۵ میلیون تومان ،یدوفروش می شود.

برای ،ید x۵۵ ا،لنت مدل ۱۴۰۰ باید ۹۰۰ میلیون تومان هزینه کنید. قیمت MWM مدل X۵۵ PRO ا،لنتنیز به ۹۸۰ میلیون تومان رسیده است.

قیمت خودروهای ام وی ام در نمایندگی مدل X۵۵ PRO ا،لنت اسپرت به ۹۵۳ میلیون رسیده است.

لازم به ذکر است که ممکن است خودروهای ایر، و خارجی در سطح بازار تحت تاثیر عوامل مختلف با اندکی افزایش یا کاهش قیمت ،یدوفروش شود.

قیمت بازار انواع خودرو ام وی ام (آبان ۱۴۰۱)

 

برند مدل(سال ساخت) کارکرد (کیلومتر) قیمت (تومان)

۳۱۵هاچ بک پ، ۱۳۹۹ | مدیران خودرو صفر ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۱۵هاچ بک پ، ۱۴۰۰ | مدیران خودرو صفر ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰

X۲۲ اتوماتیک اسپرت ا،لنت ۱۴۰۰ | مدیران خودرو صفر ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰

X۲۲ اتوماتیک اسپرت ا،لنت ۱۳۹۹ | مدیران خودرو صفر ۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰

X۲۲ اتوماتیک اسپرت لاکچری ۱۴۰۱ | مدیران خودرو صفر (قیمت نمایندگی) ۵۸۱,۷۰۰,۰۰۰

X۲۲ اتوماتیک اسپرت لاکچری ۱۴۰۱ | مدیران خودرو صفر ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰

X۲۲ اتوماتیک اسپرت لاکچری ۱۴۰۰ | مدیران خودرو صفر ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰

X۲۲ دنده ای اسپرت ا،لنت ۱۴۰۰ | مدیران خودرو صفر ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰

X۲۲ دنده ای اسپرت ا،لنت ۱۳۹۹ | مدیران خودرو صفر ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

X۲۲ دنده ای اسپرت لاکچری ۱۴۰۱ | مدیران خودرو صفر (قیمت نمایندگی) ۴۸۷,۹۸۰,۰۰۰

X۲۲ دنده ای اسپرت لاکچری ۱۴۰۱ | مدیران خودرو صفر ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰

X۲۲ دنده ای اسپرت لاکچری ۱۴۰۰ | مدیران خودرو صفر ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰

X۲۲ PRO IE ۱۴۰۱ | مدیران خودرو صفر ۶۴۱,۸۰۰,۰۰۰

X۲۲ PRO IE ۱۴۰۱ | مدیران خودرو صفر ۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰

X۲۲ PRO ا،لنت ۱۴۰۰ | مدیران خودرو صفر ۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰

X۳۳ S ۵ سرعته اتوماتیک ۱۴۰۱ | اسپرت ا،لنت – مدیران خودرو صفر (قیمت نمایندگی) ۷۲۴,۳۲۰,۰۰۰

X۳۳ S ۵ سرعته اتوماتیک ۱۴۰۱ | اسپرت ا،لنت – مدیران خودرو صفر ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰

X۳۳ S ۵ سرعته اتوماتیک ۱۴۰۰ | مدیران خودرو صفر ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰

X۳۳ S ۵ سرعته اتوماتیک ۱۳۹۹ | اسپرت – مدیران خودرو صفر ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰

X۳۳ S گیرب، CVT ۱۴۰۰ | مدیران خودرو صفر ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰

X۳۳ S گیرب، CVT ۱۳۹۹ | مدیران خودرو صفر ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰

x۵۵ ا،لنت ۱۴۰۰ | مدیران خودرو صفر ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰

x۵۵ ا،لنت ۱۳۹۹ | مدیران خودرو صفر ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰

x۵۵ ا،لنت اسپرت ۱۳۹۹ | مدیران خودرو صفر ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰

x۵۵ ا،لنت اسپرت ۱۴۰۰ | مدیران خودرو صفر ۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰

X۵۵ PRO ا،لنت ۱۴۰۱ | مدیران خودرو صفر ۹۳۳,۰۶۰,۰۰۰

X۵۵ PRO ا،لنت ۱۴۰۱ | مدیران خودرو صفر ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰

X۵۵ PRO ا،لنت اسپرت ۱۴۰۱ | مدیران خودرو صفر (قیمت نمایندگی) ۹۵۳,۶۸۰,۰۰۰

X۵۵ PRO ا،لنت اسپرت ۱۴۰۱ | مدیران خودرو صفر ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65683170/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85-%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF-%26%23124%3B-%D8%A7%D9%85