قیمت جدید پراید / پراید کانال شکنی کرد و به قیمت 300 میلیون تومان رسید

منبع خبر: سانا پرس
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66671619/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84-%D8%B4%DA%A9%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA