قیمت جدید پراید چند؟ / کدام خودروها بیشتر ارزان شدند؟ + قیمتباتوجه به کاهش شدید قیمت دلار در روزهای اخیر، روند قیمت خودروها در بازار نیز با ریزش شدید مواجه است و در 24 ساعت گذشته برخی خودروها با کاهش 20 تا 30میلیون توم، همراه بوده اند. گرچه برخی خودروها مانند دنا کمی افزایش قیمت داشتند. فردای اقتصاد: بررسی نوسانات قیمتی در بازار …
منبع خبر: فردای اقتصاد
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14011256686573541376/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%DA%86%D9%86%D8%AF%D8%9F-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%9F-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA