قیمت خودروهای برقی وارداتی چند؟/ ثبت نام کنندگان مرحله اول تا فردا فرصت دارند

منبع خبر: زیرنویس نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14030226514655002624/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%DA%86%D9%86%D8%AF%D8%9F%2F-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84