قیمت خودرو امروز پنجشنبه 29 دی 1401



قیمت برخی از خودروها، امروز پنجشنبه در بازار آزاد نسبت به آ،ین معاملات روز های گذشته را در متن خبر مشاهده کنید. –
منبع خبر: راهبرد معاصر
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66473718/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%AF%DB%8C