قیمت خودرو امروز 22 مهر ؛ بازار خودرو در خواب پاییزی+ جدول

منبع خبر: مخاطب 24
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020723391089688576/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D9%87%D8%B1-%D8%9B-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2%DB%8C%2B