قیمت خودرو با کاهش شدید مواجه شد | تازه ترین قیمت خودروهای سایپا و ایران خودرو در روز اول اردیبهشت 1403

منبع خبر: ترفندباز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14030102050398210048/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%B4%D8%AF-%26%23124%3B-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86