قیمت خودرو تیگو 8 جدید کاهش یافت!

منبع خبر: وقایع روز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020602797307697152/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AA%DB%8C%DA%AF%D9%88-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%21