قیمت خودرو داخلی همچنان در مسیر صعود؛ نرخ جدید چه زمانی اعلام می شود؟

منبع خبر: اعتماد آنلاین
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020101579347433472/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%9B-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%86%D9%87