قیمت خودرو در اولین هفته خرداد 1402 چقدر کاهش یافت؟ + جدول خودروها

منبع خبر: مستقل آنلاین
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020320777887936512/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%9F-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84