قیمت خودرو در بازار امروز روند کاهشی در پیش گرفت | قیمت خودرو در بازار 20 اسفندماهقیمت خودرو در بازار هم گام با ریزش نسبی دلار با کاهش همراه شد. در حالی که برخی از سایت ها شائبه سقوط آزاد بازار خودرو را پیش کشیده اند و از ریزش چند صد میلیونی قیمت ها سخن می گویند، – رخ نداده است. در ادامه قیمت خودرو امروز را میخو،د. قیمت خودرو در بازار هم گام با ریزش …
منبع خبر: گشتنی نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14011201815233894400/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA