قیمت خودرو دوباره خیز برداشت/ اگر بورس محل عرضه خودرو و کالا های مصرفی است چرا سبزی خوردن به بورس نمی رود؟!

منبع خبر: اقتصاد 24
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66237498/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AE%DB%8C%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%2F-%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D9%85%D8%AD%D9%84-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88