قیمت خودرو سر به فلک کشید | رشد شدید قیمت خودرو امروز 29 خرداد

منبع خبر: مهشو
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020322463533797376/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%B3%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D9%84%DA%A9-%DA%A9%D8%B4%DB%8C%D8%AF-%26%23124%3B-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA