قیمت خودرو شاهین به 920 میلیون تومان رسید

منبع خبر: زیرنویس نیوز
دسته بندی خبر: ورزشی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14030156103161251840/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF