قیمت خودرو شدید سقوط کرد | هفته آینده قیمت خودرو ارزانتر می شود؟

منبع خبر: این تیتر
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020373223261790208/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%26%23124%3B-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88