قیمت خودرو های سایپا دوشنبه 5 دی 1401/ جدولقیمت متوسط بازار آزاد و قیمت نمایندگی خودرو های سایپا امروز دوشنبه 5 دی 1401 را در ج، زیر مشاهده نمایید. این قیمت ها به تومان بوده و روزانه بروزرس، می شود. –
منبع خبر: منیبان
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66158012/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%AF%DB%8C-1401%2F-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84