قیمت خودرو های چینی در یک روز سقوط کرد + جدول قیمت ها

منبع خبر: این تیتر
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020430364898269184/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84