قیمت خودرو هفته سوم خردادماه | کدام خودروها ارزان شدند

منبع خبر: عرشه آنلاین
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020335560660293632/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%87-%26%23124%3B-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF