قیمت خودرو همچنان افزایش می یابد؟/ 4 سناریوی پیش روی بازارقیمت خودرو همچنان با نوسانات زیادی به کار خود ادامه می دهد؛ در میان هیاهوی موج جدید گر، خودرو، این مساله مطرح می شود که بازار و قیمت ها در هفته های آینده به چه سمت و سویی می روند؟ – به گزارش وان،وز، آشفتگی و سردرگمی در بازار خودرو همچنان ادامه دار است. قیمت خودرو از …
منبع خبر: وانا نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66124239/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%9F%2F-%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1