قیمت خودرو | پراید و تیبا در بازار چند؟ریزش 60 میلیونی دنا در یک روز

منبع خبر: عرشه آنلاین
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020201565050320896/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%26%23124%3B-%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%86%D9%86%D8%AF%D8%9F%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C