قیمت خودرو کوییک سقوط کرد! | کوییک صفر به 268 میلیون رسید

منبع خبر: 55 آنلاین
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020312659637262336/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%DA%A9%D9%88%DB%8C%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%21-%26%23124%3B-%DA%A9%D9%88%DB%8C%DB%8C%DA%A9-%D8%B5%D9%81%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86