قیمت خودرو 1 شهریور 1402/ تیگو 7 پرچم دار کاهش قیمت شد

منبع خبر: خبر آنلاین
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020678081608804352/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1-1402%2F-%D8%AA%DB%8C%DA%AF%D9%88-%D9%BE%D8%B1%DA%86%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B4%D8%AF