قیمت خودرو 23 تیر 1402/موتور بازار خاموش شد

منبع خبر: روز نو
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020420537228795904/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AA%DB%8C%D8%B1-1402%2F%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4-%D8%B4%D8%AF