قیمت دناپلاس دوباره بررسی می شود

منبع خبر: ایسک،وز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020413731260598272/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D9%86%D8%A7%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF