قیمت دنا ریزشی شد

منبع خبر: جدید پرس
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66388528/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D9%86%D8%A7-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%B4%D8%AF